Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1643781
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบเอเอ็ม PDF พิมพ์
amplitude modulation ; AM
 
   
เป็นการส่งคลื่นวิทยุระบบหนึ่งโดยใช้คลื่นเสียงผสมกับคลื่นพาหะ โดยสัญญาณเสียงจะไปทำให้แอมพลิจูดของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงไป

image184

< ก่อนหน้า   ถัดไป >