Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4886313
ขณะนี้มี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
มอดูลัสของสภาพยืดหยุ่น PDF พิมพ์
modulus of elasticity
 
   
อัตราส่วนระหว่างความเค้น (S) กับความเครียด (f) โดยที่ค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นต่างแบบกัน จะมีค่าต่างกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันก็ตาม เช่น มอดูลัสเฉือน มอดูลัสเชิงปริมาตร เป็นต้น ในแต่ละแบบของวัสดุหนึ่ง ๆ จะมีค่าคงตัว ค่ามอดูลัสของสภาดยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุและลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงไปกระทำ วัสดุที่มีค่ามอดูลัสของสภาพยืดหยุ่นสูง เป็นวัสดุที่สามารถทนต่อแรงภายนอกได้มากทำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยาก

< ก่อนหน้า   ถัดไป >