Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4095250
ขณะนี้มี 102 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โพซิตรอน PDF พิมพ์
positron

    
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า+ le มีมวลเท่ากับมวลอิเล็กตรอน
     โพซิตรอน เกิดจากการที่นิเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีมีจำนวนโปรตรอนมากเกินไป ทำให้ไม่เสถียร (unstable) ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนโปรตอนลงโดยเปลี่ยนเป็นนิวตรอนพร้อมกับปลอดปล่อยนิวตริโน (v) ออกมา
     สัญลักษณ์ของโพซิตรอน + 10e หรือเขียนย่อว่า b+

< ก่อนหน้า   ถัดไป >