Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4937527
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โซนาร์ PDF พิมพ์
sonar

    
เครื่องมือหรือเทคนิคในการใช้เสียงความถี่สูงในการค้นหาข้อมูลของวัตถุที่อยู่ใต้น้ำ เช่น การใช้หาตำแหน่งและความเร็วของฝูงปลา 
     โซนาร์เป็นเครื่องมือที่ทำงานโดยการส่งคลื่นดลของเสียงที่มีความถี่สูงให้เคลื่อนที่ไปในน้ำ เมื่อกระทบสิ่งกีดขวาง เช่น หินโสโครก ฝูงปลา หรือเรือใต้น้ำที่ขวางอยู่ข้างหน้า ถ้าสิ่งกีดขวางนั้นมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับความยาวคลื่นเสียง ก็จะเกิดการสะท้อนของคลื่นเสียงกลับมายังเครื่องรับ จากช่วงเวลาที่ส่งคลื่นเสียงออกไปและรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา ช่วยให้สามารถคำนวณหาตำแหน่งของสิ่งกีดขวางนั้นได้
     โซนาร์ (sonar) เป็นคำที่ย่อมาจาก sound Navigation And Ranging

< ก่อนหน้า   ถัดไป >