Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4953604
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โซเลนอยด์ PDF พิมพ์
solenoid

    
ขดลวดที่พันรอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง ปติจะมีส่วนยาวมากกว่า รัศมีของรูปทรงกระบอก เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กภายในของลวดรูปทรงกระบอกโดยมีเส้นแรงขนานกับแกนของรูปทรงกระบอก
     ค่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ผ่านขดลวดโซลินอยด์ ซึ่งมีจำนวนรอบต่อเมตรเท่ากับ n ได้จาก
Image

< ก่อนหน้า