Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4876439
ขณะนี้มี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ชันต์ PDF พิมพ์
shunt

    
ตัวต้านทานที่มีค่าน้อย ๆ นำมาต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ เพื่อดัดแปลงแกลแวนอมิเตอร์ให้วัดกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีค่าเกินค่ากระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ (Ig) ได้ โดยกระแสที่วัดได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้ผ่านแกลแวนอมิเตอร์มีค่าเท่ากับ Ig ส่วนที่เหลือให้ผ่านตัวต้านทานที่นำมาต่อ
     แกลแวนอมิเตอร์ที่ต่อขนานกับชันต์ จะเป็น แอมมิเตอร์
Image

< ก่อนหน้า