Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4874966
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
คลื่นนิ่ง PDF พิมพ์

Standing wave

     คลื่นซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่น  ขบวน ที่เคลื่อนที่สวนทางกันโดยคลื่นทั้งสองมีแอมพลิจูด ความถี่ ความยาวคลื่น และความเร็วเท่ากันเป็นผลทำให้เกิดคลื่นผลลัพธ์ที่มีแนวปฏิบัพ (antinode) และแนวบัพ (node) อยู่ในแนวเดียวกันตลอดเวลา< ก่อนหน้า   ถัดไป >