Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4884148
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กระแสวน PDF พิมพ์

eddy current

     เป็นกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงขณะที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่านจากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิ กระแสวนนี้จะไหลในลักษณะที่จะทำให้ฟลักซ์แม่หล็กที่เปลี่ยนแปลงผ่านขดลวดลดลงไป เป็นผลให้มีความร้อนเกิดขึ้นในแกนเหล็กนั้น และกำลังไฟฟ้าที่ได้จากขดลวดทุติยภูมิน้อยกว่ากำลังไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ

     วิธีทำให้กระแสไหลวนลดลงไปเพื่อไม่ให้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไหลวนไปลดสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสที่ไหลในขดลวด กระทำได้โดยทำแกนเหล็กให้เป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนกัน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >