Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1836595
ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน PDF พิมพ์

Newton’s law of motion

   

     ใช้อธิบายการเคลื่อนที่และปรากฏการณ์ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้อิทธิพลของแรงที่มากระทำ และถือว่าปริมาณต่าง ๆ เช่น ตำแหน่ง มวล ความเร็ว และความเร่งของวัตถุสามารถวัดค่าได้แน่นอน

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมี 3 ข้อ ดังนี้

1. กฎการเคลื่อนที่ข้อ 1 เป็นกฎที่เน้นถึงสภาวะเดิมของการเคลื่อนที่มีใจความว่า ถ้าไม่มีแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุ วัตถุจะอยู่ในสภาวะเดิมของการเคลื่อนที่ กล่าวคือ ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็ยังคงนิ่งอยู่เช่นนั้น และถ้าวัตถุเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือความเร่งเป็นศูนย์ กฎการเคลื่อนที่ข้อ 1 ของนิวตันนี้ถึงแม้จะมีแรงภายนอกกระทำต่อวัตถุ แต่ถ้าแรงลัพธ์เป็นศูนย์ก็ยังสอดคล้องกับกฎข้อนี้

2. กฎการเคลื่อนที่ข้อ 2 มีใจความว่า ถ้ามีแรงลัพธ์หรือแรงสุทธิ  กระทำกับวัตถุหนึ่ง จะทำให้วัตถุนั้นมีความเร่ง ในทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงนั้น โดยมีขนาดเป็นสัดส่วนกับขนาดของแรงลัพธ์ และผกผันกับมวล (m) ของวัตถุนั้น

3. กฎการเคลื่อนที่ข้อ 3 มีใจความว่า ทุกแรงกิริยา (action) ย่อมมีแรงปฏิกิริยา (reaction) ขนาดเท่ากันโต้ตอบในทิศตรงข้ามกันเสมอ

< ก่อนหน้า