Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4095054
ขณะนี้มี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โมเมนต์ของแรง PDF พิมพ์
คาน คือเครืองกลอย่างหนึ่ง เป็นแท่งยาวแข็ง หมุนได้รอบจุดหมุน ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวกในการทำงาน ในขณะที่เราทำงานที่ด้านหนึ่งของคาน เราออกแรงกดลงแต่คานอีกด้านงัดขึ้น ถ้าคานไม่ฝืดจะได้ว่างานที่เราให้เท่ากับงานที่เราได้รับ

 

 

 

 
เมื่องานเท่ากับแรงคูณระยะจากแนวแรงถึงจุดหมุน
งานที่เราให้ = งานที่เรารับ
แรงที่ให้ x ระยะคานที่เราให้แรง = แรงที่รับ x ระยะคานที่เรารับแรง
 
เราออกแรงน้อยนิดที่คานด้านยาวสามารถยกของหนักๆที่ปลายคานด้านสั้นได้ เช่น เด็กเล็กๆก็สามารถใช้คานยกรถได้ถ้าคานด้านที่เด็กโยกยาวมากพอ
 
เครื่องกลสามารถเปลี่ยนแรงได้ แต่งานขาเข้าและขาออกจะคงเดิม

ไม่มีเครื่องกลใดที่สามารถเพิ่มพลังงานได้ ไม่มีเครื่องกลใดสามารถผลิตพลังงานขึ้นมา เครื่องกลเพียงแต่เปลี่ยนรูปพลังงานจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่งเท่านั้นเอง

ถัดไป >