Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4357342
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Sun Outage PDF พิมพ์
ปรากฎการณ์ “ซัน เอาท์เทจ” คืออะไร มีผลกระทบกับการรับสัญญาณดาวเทียมอย่างไร?

“Sun Outage” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ Sun Outage คือปรากฏการณ์ที่แนวของจานรับสัญญาณ ดาวเทียม และดวงอาทิตย์เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน จานรับสัญญาณภาคพื้นดินจะรับสัญญาณรบกวนจากดวงอาทิตย์ (ดวงอาทิตย์มีสัญญาณรบกวนอุณหภูมิสูง) ทำให้เกิดผลกระทบในการรับสัญญาณจากดาวเทียมชั่วคราว คือไม่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ชั่วคราว เช่น รับชมสัญญาณโทรทัศน์ไม่ได้ชั่วคราว หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมไม่ได้ชั่วคราว เป็นต้น แต่เมื่อแนวเคลื่อนผ่านแนวเส้นตรงกับดวงอาทิตย์ไปแล้ว จานรับสัญญาณสามารถรับสัญญาณจากดาวเทียมได้ตามปกติ ช่วงเวลาการเกิดปรากฏการณ์ Sun Outage จะเกิดขึ้น 2 รอบในหนึ่งปี ได้แก่ ช่วงเดือนมีนาคม (Summer) และช่วงระหว่างเดือนกันยายนกับตุลาคม (Fall) (Sun Outage Phenomenon)

ผลกระทบเมื่อเกิด Sun Outage
• เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) จะรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่ได้ชั่วคราว โดยมีปัจจัยหลักดังนี้
ตำแหน่ง สถานที่ (Location) ผู้ที่ใช้จานรับสัญญาณจากดาวเทียมจะได้รับผลกระทบทุกราย ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาวเทียมทุกดวง แต่เกิดในเวลาที่ต่างกันไป ตามตำแหน่งของดาวเทียม และตำแหน่งที่รับสัญญาณ
Sun Outage 2 | P a g e
ตัวอย่างเช่น ผู้ชมรับสัญญาณโทรทัศน์จาก ไทยคม 5 ที่ประเทศเวียดนามจะได้รับผลกระทบก่อนประเทศไทย หรือที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบก่อนกรุงเทพฯ เป็นต้น
• ขนาดของจานรับสัญญาณ (Antenna Size)
• จานรับใบเล็กจะได้รับผลกระทบมากกว่าจานที่มีขนาดใหญ่กว่า (เปรียบเทียบที่สัญญาณที่ความถี่เดียวกัน)
ความถี่ (frequency)

ตัวอย่างบางความถี่บนดาวเทียมไทยคม 5 ที่ความถี่ต่ำได้รับผลกระทบนานกว่าที่ความถี่สูง เช่น เช่น C-Band ได้รับผลกระทบนานกว่า Ku-Band
C-Band
Tp. 4E = 3.545 GHz
Tp. 5E = 3.585 GHz
Tp. 5G = 3.600 GHz
Tp. 7V = 3.958 GHz
Tp. 2G = 3.480 GHz
Ku-Band
Tp. 9H = 12.355 GHz
Tp. 10H = 12.313 GHz
Tp. 11V = 12.272 GHz

Name:  post-57106-1236791663.jpg
Views: 756
Size:  14.7 KB

ภาพประกอบจาก exchange.teenee.com


สามารถตรวจสอบวันและเวลาที่เกิด Sun Outage ได้ที่ http://sunoutage.thaicom.net/index.asp ในเว็บไซต์จะคำนวณวันและเวลาการเกิด Sun Outage ตามข้อมูลที่ใส่


วิธีการแก้ปัญหาในการรับสัญญาณ เนื่องจาก Sun Outage เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เกิดขึ้นกับทุกท่านที่รับสัญญาณใช้งานจากดาวเทียม แต่เมื่อพ้นช่วง Sun Outage ไปก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) บางรุ่นอาจจะมีปัญหาในการรับสัญญาณ ถ้าหลังจากหมดช่วงการเกิด Sun Outage ไปแล้วยังไม่สามารถรับสัญญาณได้ตามปกติ ขอแนะนำให้ทำการเริ่มต้นเครื่องรับสัญญาณใหม่ (Reset)

< ก่อนหน้า   ถัดไป >