Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4360421
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
กระป๋องบรรจุอาหาร PDF พิมพ์

มงคล อุมา

 

    ในปัจจุบันเมื่อเอ๋ยถึง กระป๋องหรือภาชนะบรรจุอาหาร มักนึกถึงอาหารกระป๋อง ที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไป หรือกระเป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย สะดวกต่อการบริโภค โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสำเร็จรูป บรรจุอยู่ภายในที่สามารถรับประทานได้ทันที กระป๋องที่ใช้บรรจุอาหาร โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ กระป๋องชนิดที่ทำจากแผ่นเหล็กบาง และกระป๋องที่ทำจากแผ่นอะลูมิเนียมบาง

    กระป๋องที่ทำจากแผ่นเหล็กบาง มักนิยมใช้วัสดุที่เป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กชนิดนี้สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยนำแผ่นเหล็กมารีด ให้ได้ความหนาตามต้องการ แล้วนำไปเคลือบผิวด้วยดีบุกหรือเรียกว่าแผ่นเหล็กวิลาส (tinplate) โดยการใช้กระบวนการ เคลือบด้วยไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (continuous electro-deposition) ทำให้มีสมบัติในการต้านทาน การกัดกร่อนของอาหารบางประเภท ที่มีฤทธิ์เป็นกรดได้เป็นอย่างดี สามารถเชื่อมได้ และมีผิวมันวาวสวยงาม ดีบุกที่เคลือบผิวอาจมีการหลุดลอกได้บ้าง ทำให้ผิวของกระป๋องมีสีคล้ำ ซึ่งเป็นสีของชั้นอัลลอย ปริมาณของดีบุกที่ปนเปื้อนในอาหารถือได้ว่ามีน้อยมาก ไม่อาจทำให้เกิด อันตรายที่รุนแรงต่อร่างกายได้ การนำแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกทำภาชนะบรรจุอาหารเริ่มต้นในศตวรรษที่ 14 ต่อมาในปี ค.ศ. 1812 มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังโดยนายนิโคลัส แอปเพิร์ท โดยนำมาใช้บรรจุอาหาร เพื่อการทหารเป็นครั้งแรก

    นอกจากการเคลือบผิวด้วยดีบุกแล้ว ยังมีวัสดุประเภทอื่นๆ ที่สามารถนำมาเคลือบผิวกระป๋อง บรรจุอาหารได้อีก เช่น พอลิเอสเทอร์ ไวนิล และอคริลิค เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับอาหาร สารเคลือบที่ใช้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของอาหารที่บรรจุภายใน ซึ่งถ้าเป็นประเภทแลคเกอร์จะมีมากกว่า 25 ชนิด หรือถ้าเป็นเคลือบดีบุกจะมีมากกว่า 
30 ชนิด

    อีกประเภทหนึ่งเป็นกระป๋องบรรจุอาหาร ที่ทำจากอะลูมิเนียม กระบวนการผลิตใช้วิธีการอัดรีดขึ้นรูป (extrusion) การดึงขึ้นรูป (drawing) หรือการทำรูปร่างกระป๋อง (forming) จากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีความหนาประมาณ 
0.07-0.09 มิลลิเมตร นอกจากนี้อะลูมิเนียมยังสามารถ สะท้อนความร้อนและแสงได้ ตลอดจนมีการนำความร้อนที่ดี จึงเหมาะกับ การทำวัสดุห่อหุ้ม ที่เก็บความร้อนได้ (heat-seal pack) และมีความคงทน ต่อสภาวะแวดล้อม ทั้งที่อุณหภูมิสูงและต่ำ อะลูมิเนียมที่ใช้มักเป็นอะลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.5% หรือมีโลหะประเภทแมงกานีส แมกนีเซียม และสังกะสีผสมอยู่เล็กน้อย

    อาหารที่บรรจุลงกระป๋องต้องได้รับการล้าง และเตรียมการเป็นอย่างดีด้วยวิธีการเตรียมแบบพิเศษ แล้วผ่าน การให้ความร้อน เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสีย (food spoilage organisms) และทำลายสารพวกพาโธเจน ซึ่งทำให้อาหารเป็นพิษ ถ้ามีหลงเหลืออยู่ กระบวนการที่ดีต้องปราศจาก การเตรียมวัตถุกันเสีย (preservative) เช่น บอแรกซ์ เป็นต้น

 

เอกสารอ้างอิง

  • วิสาสินี วุฒิถิรสกุล, เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 19 เมษายน - มิถุนายน 2543
  • http://www.steel.org/containers/can manufacturing2.html
  • http://www.steel.org/containers/spc/tin production2.html

< ก่อนหน้า   ถัดไป >