Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4953590
ขณะนี้มี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เซรามิก...ตกเกรด PDF พิมพ์

สวลี เสนาพิทักษ์

 

    สำหรับท่านทีเป็นนักช็อปทั้งหลาย ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่า ทำไม? สินค้าที่ดูหรูหรา ทั้งหน้าตาและราคา ที่เห็นอยู่ตาม ห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ จึงสามารถพบเห็นได้ในเวลาเดียวกัน ตามสถานที่ขายสินค้าราคาถูก หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ตลาดนัด

    เซรามิก เป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ที่พบเห็นกันบ่อยในกรณีเช่นนี้ หากดูจากลักษณะภายนอกแล้วจะพบว่า “ตำหนิ” เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้สินค้าเหล่านี้มีราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของตำหนินั้นๆ เช่น

  1. ผิวผลิตภัณฑ์เป็นเม็ดนูน เกิดจากมีสิ่งสกปรกตกลงบนผิวหน้าเคลือบ สิ่งสกปรกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอนินทรีย์สารที่ตกลงไปก่อนการเผาหรือระหว่างการเผาเคลือบ

  2. ผิวผลิตภัณฑ์เป็นรูเข็ม เกิดจากฟองอากาศในเนื้อดินดันออกมาภายนอกเคลือบในระหว่างเผา ทำให้ผิวผลิตภัณฑ์ไม่เรียบ โดยจะสังเกตเห็นเป็นรูลึกที่บริเวณผิวของผลิตภัณฑ์

  3. ผิวผลิตภัณฑ์เป็นคลื่น เกิดจากความหนาของการชุบเคลือบไม่เท่ากัน

  4. ผิวผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนผิวส้ม เกิดจากการชุบเคลือบดดยวิธีการพ่นที่ไม่ดีพอ ส่วนผสมของเคลือบบนผิวผลิตภัณฑ์เกาะติดกันไม่สม่ำเสมอ หรืออาจมีฟองอากาศอยู่ข้างใต้ชั้นเคลือบ

  5. ผิวผลิตภัณฑ์มีลักษณะด้าน เกิดจากผิวเคลือบเกิดการระเหย ทำให้สูญเสียความเป็นมันวาว มักเกิดระหว่างการเผาเคลือบครั้งที่สอง

  6. ผิวผลิตภัณฑ์เกิดจุดสีที่ต่างไปจากสีของเคลือบ เกิดจากการปนเปื้อนของแร่ที่ทำให้สี เช่น เหล็กทำให้เกิดจุดสีน้ำตาล ทองแดงทำให้เกิดจุดสีเขียว

  7. ผิวของผลิตภัณฑ์มีสีไม่สม่ำเสมอ เกิดจากความผิดพลาดในการควบคุมสภาวะการเผา หรือส่วนผสมของสีไม่เข้ากัน

  8. ผิวของผลิตภัณฑ์มีลักษณะแตกลายงา เกิดจากเคลือบมีสัมประสิทธ์การขยายตัวมากกว่าเนื้อดินปั้น เมื่อเย็นตัวลงจะหดตัวมากกว่าเนื้อดินปั้น จึงทำให้เกิดการราน หรือลายงา

    โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเช่นที่กล่าวมานี้ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อาจไม่สวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้บริโภค จัดเป็นผลิตภัณฑ์มีตำหนิที่มีคุณภาพ หรือเกรดต่ำกว่ามาตรฐาน หรือที่เรียกว่า “เซรามิก…ตกเกรด” นั่นเอง

  

เอกสารอ้างอิง

 • ปรีดา พิมพ์ขาวขำ, เซรามิกส์, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 4, 2539.
< ก่อนหน้า   ถัดไป >