Home arrow J arrow Johann Kepler: นักดาราศาสตร์เอกของโลก
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4178888
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Johann Kepler: นักดาราศาสตร์เอกของโลก PDF พิมพ์

สุทัศน์ ยกส้าน ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน

    เมื่อเริ่มคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ปราชญ์ตะวันตกหลายคน เช่น Kepler, Galileo, Descartes และ Newton ได้ปฏิเสธการน้อมรับคำสอนทุกคำที่จารึกในคัมภีร์ไบเบิล โดยได้เริ่มแสวงหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์จนสามารถนำโลกเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์ได้ในที่สุด

    Johann Kepler คือนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้บันทึกอัตชีวประวัติไว้ว่า ได้ปฏิสนธิเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๑๑๔ เมื่อเวลา ๔.๓๗ นาฬิกาและถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคมปีเดียวกัน เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา (รัชสมัยพระมหาธรรมราชา) หลังจากอยู่ในครรภ์มารดาได้ ๒๒๔ วัน ๙ ชั่วโมง กับ ๕๓ นาที ที่เมือง Weil der Stadt ในเยอรมนี การที่ Kepler บันทึกชีวิตตนเองอย่างละเอียดเช่นนี้เพราะเขาเชื่ออย่างแม่นมั่นว่า ดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ทุกคน เขาจึงจดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันความเชื่อนี้

    ในด้านชีวิตส่วนตัว Kepler มีบิดาชื่อ Heinrich ผู้มีอาชีพเป็นทหารที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับชาวบ้านเป็นประจำ และมีมารดาชื่อ Katharina เป็นหญิงขี้บ่นและโมโหง่าย ในวัยเด็ก Kepler ไม่ค่อยแข็งแรงจึงล้มป่วยบ่อย ทำให้ไม่สามารถทำงานช่วยเหลือครอบครัวได้ ดังนั้นพ่อแม่จึงส่งไปเรียนเทววิทยากับนักบวชที่โรงเรียนสอนศาสนาในเมือง Tubingen เพื่อจะได้มีอาชีพเป็นนักเทศน์ ขณะ Kepler เรียนที่นั่น เมื่อครูชื่อ Michael Maestlin ได้เห็นความเฉลียวฉลาดของศิษย์ จึงแอบสอนความรู้ดาราศาสตร์เรื่องระบบสุริยะตามแนวความคิดของ Nicolaus Copernicus ให้ทั้งนี้เพราะสมัยนั้นความรู้เหล่านี้ถูกสถาบันศาสนาสั่งห้ามสอนและห้ามเรียนอย่างเด็ดขาด ครั้นเมื่อ Kepler ได้รู้ว่าระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางหาใช่โลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพตามความเชื่อเดิม ๆ เขาจึงรู้สึกสนใจดาราศาสตร์มาก นอกเหนือจากความสนใจที่จะใช้ดาราศาสตร์ทำนายโชคชะตาเพื่อหาเลี้ยงชีพ

คลิกอ่านต่อค่ะ

ถัดไป >