Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1861406
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี ตอน 3 PDF พิมพ์

ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี ตอน 3

บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ถ่านสังกะสี-อากาศ

          แบตเตอรีสังกะสี-อากาศ (zinc-air battery) หรือแบตเตอรีสังกะสี-อากาศเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีลักษณะเด่นอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากแบตเตอรีชนิดนี้ใช้ “ก๊าซออกซิเจน” ในอากาศเป็นแคโทด และใช้โลหะสังกะสีเป็นแอโนด ใช้สารละลายเบสเป็นสารอิเล็กโทรไลต์ แบตเตอรีสังกะสี-อากาศมีแอโนดที่ประกอบด้วยโลหะสังกะสีในรูปผงโลหะผสมกับสารอิเล็กโทรไลต์ คือ สารโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ และใช้วัสดุประเภท
"เจล" เป็นตัวอุ้มหรือห่อหุ้มทั้งผงโลหะและสารอิเล็กโทรไลต์เอาไว้ด้วยกัน แบตเตอรีสังกะสี-อากาศใช้ภาชนะบรรจุสารซึ่งประกอบด้วยโลหะ 2 ชิ้น ทำหน้าที่เป็นขั้วบวก และขั้วลบ และใช้แผ่นฉนวนพลาสติกกั้นระหว่างโลหะ 2 ชิ้น แบตเตอรีสังกะสี-อากาศสามารถให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ 1.45 โวลต์

          ด้วยเหตุที่แบตเตอรีชนิดนี้ใช้ก๊าซออกซิเจนเป็นแคโทด ดังนั้นภาชนะบรรจุจึงมีรู และภายในมีลักษณะเป็นโพรง เพื่อให้ก๊าซออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับแอโนดภายในได้ การที่แบตเตอรีสังกะสี-อากาศใช้แคโทดเป็นก๊าซในอากาศทำให้แบตเตอรีมีเนื้อที่บรรจุสารแอโนด (สังกะสี) มากขึ้น ซึ่งทำให้แบตเตอรีมีความจุไฟฟ้ามากขึ้นด้วย

          เมื่อก๊าซออกซิเจนผ่านเข้าไปภายในภาชนะ โมเลกุลของก๊าซจะสัมผัสกับประจุบวกบนผิวคาร์บอนที่มีลักษณะเป็นรูพรุน โมเลกุลของน้ำและสารอื่นที่อยู่ในโพรงจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นไฮดรอกซิล
(-OH) ขึ้นโมเลกุลของสารต่างๆ และไฮดรอกซิลที่เกิดขึ้นจะถูกกรองด้วยแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าทำปฏิกิริยาเคมีกับผงสังกะสีที่อยู่ในเจลเกิดเป็นซิงค์เคท (zincate, Zn(OH)42-) โมเลกุลของสารประกอบเชิงซ้อนนี้สลายตัวได้ไฮดรอกซิล 2 โมเลกุล น้ำ 1 โมเลกุลและสังกะสีออกไซด์อีกหนึ่งโมเลกุล และปลดปล่อยอิเล็กตรอนอิสระออกมา 2 ตัว

          แบตเตอรีสังกะสี-อากาศมีจุดเด่นคือ มีอายุการเก็บรักษานาน ให้ศักย์ไฟฟ้าคงที่ มีความหนาแน่นพลังงานสูง ราคาไม่แพง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่มีจุดด้อยคือ สามารถใช้ในบริเวณที่มีอากาศเท่านั้น และเมื่อดึงฉลากปิดรูแบตเตอรีออกแล้วแบตเตอรีจะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทั้งความชื้นและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถเร่งให้แบตเตอรีมีอายุการใช้งานสั้นลงได้ สำหรับการประยุกต์ใช้งาน ปัจจุบันแบตเตอรีชนิดนี้นิยมนำมาใช้กับอุปกรณ์ช่วยฟัง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ถัดไป >