Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4269631
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พลังงานปรมาณู PDF พิมพ์
ดัชนี บทความ
พลังงานปรมาณู
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4

                 ที่ว่าปรมาณูเป็นชิ้นเล็กที่สุดของธาตุ จะแบ่งต่อไปไม่ได้อีกแล้วนั้น ไม่ได้หมายความว่า ถ้าขืนจะแบ่งกันจริงๆ แล้วแบ่งไม่ได้ ความจริงยังแบ่งต่อไปอีกก็ได้ แต่เมื่อแบ่งแล้วส่วนที่ถูกแบ่งออกมาจะไม่มีสมบัติเหมือนธาตุเดิม มันเป็นอะไรอย่างอื่นไป เช่นชิ้นเนื้อที่เล็กที่สุดของปรมาณูทองคำ ถ้าแบ่งต่อไป ส่วนต่างๆ ที่ถูกแบ่งแยกออกมา ไม่ใช่ปรมาณูทองคำ เช่นเดียวกัน ปรมาณูไฮโดรเจน ถ้าแบ่งต่อไป ส่วนต่างๆ ที่แบ่งแยกออกมาก็ไม่เป็นไฮโดรเจน  ทางวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่า ส่วนต่างๆ ที่ถูกแบ่งแยกออกมาจากปรมาณูแล้วไม่เป็นปรมาณูของธาตุนั้นๆ เป็นองค์ประกอบของปรมาณู มีอยู่ 3 อย่าง ดังนี้

 1.     “โปรตอน” เป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว ไม่สามารถเห็นด้วยตา มีประจุไฟฟ้าบวกประจำ มีมวลหรือ น้ำหนัก 1.00758 หน่วย

2.     “อิเล็กตรอน” เป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว ไม่สามารถเห็นด้วยตา มีประจุไฟฟ้าลบประจำ มีมวล หรือ น้ำหนัก 0.0055 หน่วย

3.    “นิวตรอน” เป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว ไม่สามารถเห็นด้วยตา เป็นกลาง ไม่มีประจุไฟฟ้าบวก หรือ ลบประจำ มีมวล หรือน้ำหนัก 0.00893 หน่วย

                 สภาพความเป็นอยู่ของปรมาณู มีระบบคล้ายระบบสุริยะ ระบบสุริยะนั้นเราทราบกันอยู่แล้วว่า มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง รอบๆ ดวงอาทิตย์มีดาวพระเคราะห์หมุนโคจรอยู่เป็นนิรันดร์ ดาวพระเคราะห์แต่ละดวงมีความเร็วในการหมุนรอบตัวเอง และหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นประจำ ดาวพระเคราะห์ดวงที่หมุนอยู่ใกล้ชิดดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ ดาวพระพุธ (Mercury) ถัดออกมาเป็นดาวพระศุกร์ (Venus) ถัดออกมาเป็นดาวพระราหู คือ โลกเรานี้ (Earth) ถัดออกมาเป็นดาวพระอังคาร (Mars) ถัดออกมาเป็นหมู่ดาวแอสเทอรอยดส์ (Asteroids) ถัดออกมาเป็นพระพฤหัสบดี (Jupiter) ถัดออกมาเป็นดาวพระเสาร์ (Saturn) ถัดออกมาเป็นดาวมฤตยู (Uranus) ถัดออกมาเป็นดาวพระเกตุ (Neptune) ดวงที่อยู่วิถีชั้นนอกสุด คือ ดาวพระยม (Pluto) รวมดวงอาทิตย์กับดาวพระเคราะห์ทั้งหมดในสภาพดังกล่าว เรียกว่า ระบบสุริยะ

               ปรมาณูก็เหมือนกัน มีระบบเหมือนระบบสุริยะ คือมีอะไรหน่วยหนึ่งเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลาง และมีอะไรเปรียบเหมือนดาวพระเคราะห์หมุนรอบหน่วยกลางนี้ 

              จากผลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์ ปรากฏว่า หน่วยกลางของปรมาณู มีโปรตอนกับนิวตรอน อัดตัวกันแน่น (ยกเว้นหน่วยกลางของไฮโดรเจนธรรมดา ไม่มีนิวตรอน) และรอบๆ หน่วยกลางนี้มีอิเล็กตรอนซึ่งเปรียบเหมือนดาวพระเคราะห์ หมุนตัวโคจรตามวิถีไม่มีเวลาหยุด โปรตอนกับนิวตรอนซึ่งอัดตัวกันแน่นอยู่กลางปรมาณูนี้ เรียกว่า “แก่นของปรมาณู” หรือ “นิวเคลียส” (Nucleus) สมกับเป็นแก่นจริงๆ เพราะมันแน่นมากๆ แน่นเพียงใดนักวิทยาศาสตร์ให้นึกเปรียบเทียบความแน่นของโลหะ เปรียบเทียบกับสตางค์สิบของไทยเรา ถ้าจะให้มีความแน่น (Density) เท่ากับความแน่นของแก่นปรมาณู สตางค์สิบนั้นจะต้องหนักถึง 600 ล้านตันโดยประมาณ < ก่อนหน้า   ถัดไป >