Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4563282
ขณะนี้มี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พลังงานปรมาณู PDF พิมพ์
ดัชนี บทความ
พลังงานปรมาณู
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
โดย   ช่อทิพย์    มงคลมาลย์

กลุ่มงานห้องสมุด

สำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ   

           พลังงานปรมาณู   คืออะไร มาจากไหน มีความสำคัญอย่างไร ทำไมในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ มาตรา 12 จึงกำหนดว่า

              “ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต มีไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ”  

               พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ความหมาย “พลังงานปรมาณู ว่า “พลังงานไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยออกมาในเมื่อมีการแยก รวม หรือ แปลงนิวเคลียสของปรมาณู”       

             “ปรมาณู” เป็นศัพท์ที่แปลมาจากคำว่า “อะตอม” (Atom) ถอดมาจากภาษากรีกว่า “Atomos” แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “not cut able” แปลเป็นไทยว่า “แบ่งต่อไปไม่ได้อีก” 

             จากคำจำกัดความว่า “แบ่งต่อไปไม่ได้อีก” ทำให้เข้าใจว่า ปรมาณูเป็นเนื้อหรือมวลชิ้นเล็กที่สุด แบ่งแยกต่อไปให้เป็นอะไรอย่างเดิมที่มันเคยเป็นไม่ได้อีกแล้ว

              อะไรในที่นี้ที่มีหน่วยเล็กที่สุด ที่เรียกว่า “ปรมาณู” นั้น ทางวิทยาศาสตร์กำหนดให้เป็น ธาตุ ธาตุ หมายถึง ธาตุแท้ คือเป็นเนื้อของธาตุนั้นธาตุเดียวไม่มีธาตุอื่นปะปนอยู่ด้วย เช่น ธาตุไฮโดรเจน ธาตุฮีเลียม ธาตุออกซิเจน ธาตุทองคำ ธาตุยูเรเนียม

                 ธาตุแท้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เท่าที่สำรวจค้นพบแล้ว มี 92 ธาตุ ที่มากไปกว่า 92ธาตุเป็นธาตุที่ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติ แต่เป็นธาตุที่คนทำให้เกิดขึ้น ธาตุทั้งหลายมีสภาพเป็นกาซ ของเหลวและของแข็ง

                 ปรมาณูของธาตุชนิดเดียวกัน มีสมบัติเหมือนกันหมด ปรมาณูของธาตุต่างกันมีสมบัติไม่เหมือนกัน เช่น ปรมาณูของไฮโดรเจน ทุกๆ ปรมาณูไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมด ปรมาณูของทองคำทุกๆ ปรมาณูไม่ว่าจะเป็นทองคำที่ไหนๆ ก็เหมือนกันทั้งนั้น ธาตุต่างชนิดกันจะมีปรมาณูไม่เหมือนกัน ขนาดของปรมาณูที่ว่าเล็กที่สุดนั้นโตแค่ไหนไม่มีใครเคยเห็นด้วยตา แม้กล้องจุลทรรศน์ที่ขยายได้มากที่สุดก็ยังส่องไม่เห็น แต่ผลของการคำนวณและการวิจัย ปรากฏว่า ปรมาณูของไฮโดรเจน ถ้าจะนำมาวางเรียงชิดติดกันให้เป็นแถวต้องใช้ถึงสองร้อยล้านปรมาณู จึงจะได้ยาวประมาณ 1 นิ้วฟุต

                 โดยปกติ ปรมาณูไม่อยู่นิ่ง ไหวตัวเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด ความเร็วในการเคลื่อนไหวของปรมาณูแต่ละธาตุขึ้นอยู่กับมวลและความร้อน ยิ่งร้อนจัดก็ยิ่งไหวตัวเคลื่อนที่เร็วขึ้น อาจมีความเร็วในการเคลื่อนที่ตั้งแต่ 5 พัน ถึง 2 หมื่น 5 พันฟิต ต่อ 1 วินาที ถ้าอุณหภูมิลดลง หมายความว่า เย็นลง เย็นลงจนถึง ลบสองร้อยเจ็ดสิบสามองศาเซสเซียส (-273ºC) ปรมาณูจะหยุดนิ่ง< ก่อนหน้า   ถัดไป >