Home arrow P arrow Planck’s hypothesis
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1629237
ขณะนี้มี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Planck’s hypothesis PDF พิมพ์
สมมติฐานของพลังค์ 
    
พลังค์เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำ (ในปี พ.ศ. 2443) ว่าพลังงานที่วัตถุดำรับหรือปล่อยออกมามีได้เฉพาะบางคำ ซึ่งเป็นจำนวนเท่าของค่าคงตัวคูณความถี่ (f)

 

                                                E = m(hf)

   E เป็นพลังงานที่วัตถุดำรับหรือปล่อยออกมา หน่วย จูล

   H เป็นค่าคงตัวของพลังค์ = 6.63´10-34 จูล-วินาที

   F เป็นความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วย เฮิรตซ์

   N เป็นเลขควอนตัม = 1,2,3,...


< ก่อนหน้า   ถัดไป >