Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4876736
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนเชิงซ้อน (Complex number) PDF พิมพ์
                จำนวนเชิงซ้อนคือ ตัวเลขสองมิติประกอบไปด้วย มิติของเลขจริง และมิติของเลขจินตภาพ เขียนอยู่ในรูป z = x +yi เมื่อ x เป็นตัวเลขในแกนจริงและ y  เป็นเลขในแกนจินตภาพ เช่น จำนวนเชิงซ้อน  3+5i มีเลขแกนจริงเป็น 3 และเลขแกนจินตภาพเป็น 5

                ตัว i  นั้นอาจจะมองว่าเป็นตัวกำกับแกน คือแสดงให้รู้ว่า ตัวเลขที่ติดกันนั้นหมายถึงเลขในแกนจินตภาพ ในทางคณิตศาสตร์นั้น ตัว i  จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ เหมือนตัวเลขโดยที่ i2  มีค่าเท่ากับ -1

< ก่อนหน้า   ถัดไป >