Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1816558
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เอกภพ PDF พิมพ์

      คำว่า เอกภพในภาษาไทยนั้นในทางจักวาลวิทยามีความหมายอย่างน้อย 2 ลักษณะได้แก่

1.     ทุกสิ่งทุกอย่าง (ทั้งสสารและพลังงาน) ที่มนุษย์เราอาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรา โดยครอบคลุมที่ว่าง หรืออวกาศ (space) และเวลา (time) ทั้งหมด นับแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคต ในภาษาอังกฤษจะสะกดด้วยคำว่า Universe (ขึ้นต้นตัวอักษร ‘U’ ตัวใหญ่)

2.     แบบจำลองเชิงจักรวาล (cosmological model) ของเอกภพแบบหนึ่ง ๆ ที่ได้รับการพิจารณาในเชิงฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ในภาษาอังกฤษสะกดด้วยคำว่า universe (ขึ้นต้นด้วยอักษร ‘u’ ตังเล็ก) ทั้งนี้เอกภพที่เป็นแบบจำลองนี้ (universe) ไม่จำเป็นต้องมีสมบัติและพฤติกรรมเหมือนกับเอกภพจริงที่เราอาศัยอยู่ (the real Universe)

โปรดเปรียบเทียบความหมายของคำว่า เอกภพ (universe หรือ Universe) กับคำว่าจักรวาล (cosmos)      

< ก่อนหน้า   ถัดไป >