Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4876555
ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จักรวาลวิทยา (cosmology) PDF พิมพ์

ฟิสิกส์แขนงหนึ่งซึ่งศึกษาเอกภพในภาพรวม นับตั้งแต่การดำเนินไปจนถึงพัฒนาการของเอกภพ (โปรดเปรียบเทียบกับคำว่า cosmogony ซึ่งเป็นการศึกษาการกำเนิดและพัฒนาการของวัตถุต่าง ๆ เช่น กาแล็กซี่ ในเอกภพ

วิชาจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ (modern cosmology) เน้นการอธิบายโครงสร้างและพฤติกรรมของกาล อวกาศ (space – time) ในระดับใหญ่มาก ๆ โดยใช้สมการสนามในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า จักรวาลวิทยาสมัยใหม่ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1917 อันเป็นปีที่ไอน์สไตน์ตีพิมพ์บทความวิชาการซึ่งใช้สมการสนามของเขาในการอธิบายเอกภพ

          เคยมีนักทฤษฎีพยายามพัฒนาทฤษฎีซึ่งใช้อธิบายความโน้มถ่วงและกาล อวกาศ โดยใช้แนวทางที่แตกต่างกันออกไป และทำให้ได้แบบจำลองเชิงจักรวาล (cosmological models) ที่แตกต่างจากแบบจำลองที่ได้จากทฤษฎีของไอน์สไตน์ แต่แบบจำลองเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับผลการสังเกตภายใต้กรอบการคิดตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมีทฤษฎี (หรือสมมติฐาน) หลัก ๆ 2 แนวทาง ได้แก่ ทฤษฎีบิ๊กแบง (the big bang theory) และทฤษฎีสถานะคงตัว (the steady state theory) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมภายใต้หัวข้อทั้งสองนี้

< ก่อนหน้า   ถัดไป >