Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1823802
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย PDF พิมพ์
ดัชนี บทความ
องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6


พระราชกรณียกิจ 10 วัน  ที่ตำบลหว้ากอของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครั้งนั้นนับเป็นประวัติศาสตร์ของโลกได้เป็นอย่างดีที่สุด  ตามที่ได้พรรณนามาจากหลักฐานต่าง ๆ และจากมโนภาพที่ได้มีโอกาสออกไปสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  2 ครั้ง  กับที่ได้ไปราชการในท้องที่ตำบลหว้าโทนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านหว้ากอ

พระองค์ทรงเห็นการณ์ไกลที่สามารถผสมผสานปัญหาและประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก้ไขและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเยี่ยมสมควรแล้วที่เราชาวไทยจะได้พร้อมกันเฉลิมพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่และถวายสมัญญาแต่พระองค์ว่า  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

พระองค์ทรงทำให้โลกสั่นสะเทือนและอัศจรรย์ในพระราชกรณียกิจอันเป็นประวัติศาสตร์โลกที่หว้ากอ  ซึ่งนำเกียรติยศเกียรติประวัติมาสู่ประเทศไทย  ให้ประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจชั่วกาลนาน

พวกเราชาวไทยพร้อมใจกันสืบทอดเจตนารมณ์อันสูงส่ง  ด้วยเกียรติคุณทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์ท่านให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของเราสือบต่อไป

เป็นการเพิ่มพูนกำลังใจแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ไทยและประชาชนชาวไทยจักได้เห็นคุณค่าความสำคัญและเกียรติของนักวิทยาศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้น  และต่อไปพวกเราชาวไทยจะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีคุณแต่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ให้ปรากฏต่อพระบรมราชุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 18 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายร่วมกับคณะชาวต่างประเทศ หน้าพลับพลาที่ประทับค่ายหลวง ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม 2411< ก่อนหน้า   ถัดไป >