Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1823838
ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย PDF พิมพ์
ดัชนี บทความ
องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
หน้า 6


พระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของ  ร.4

สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้   คือข้อสรุปที่แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาถวายพระราชสมัญญาแต่พระองค์ท่านว่า  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เราอาจแบ่งผลงานทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ออกเป็นสองประเภทคือ

1. การวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

ในการดำเนินการทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นนักวิทยาศาสตร์จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยพื้นฐาน 3 อย่าง คือ ระยะทาง (L) มวลสาร (M) และเวลา (T) ในสองหน่วยแรกนั้นทุกชาติจะสามารถให้คำจำกัดความได้ตามที่ตนต้องการ ไม่ว่าจะพิจารณาจากประเพณีนิยมหรือจากหลักการทางวิทยาการแผนใหม่

แต่สำหรับหน่วยที่สาม  คือเวลานั้น  ทุกชาติเห็นพ้องต้องกันว่าควรใช้หน่วยของวินาที  โดยถืออัตราเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในรอบปีเป็นหลัก

พระองค์ท่านได้ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย  คือในปี พ.ศ. 2395  ได้ทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนัยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  เพื่อใช้เป็นหอนาฬิการักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทย

ในปัจจุบันนี้ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง  ทำการรักษาเวลามาตรฐานโดยการใช้นาฬิกาปรมาณูจาก (Caecsium – 133) แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงต้องเทียบเวลาของตนจากสัญญาณวิทยุของหอดูดาวหลักของโลก เช่น หอดูดาวกรีนิช แห่งประเทศอังกฤษ เป็นต้น

หอดูดาวหลักนี้นอกจากจะต้องมีนาฬิกาปรมาณูแล้วยังต้องเทียบเวลาจากตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าทุกวันอยู่ตลอดเวลา  เพื่อรักษาเวลาให้ระบบของนาฬิกาปรมาณูตรงกับเวลาในระบบทางดาราศาสตร์ตามเดิมด้วย

ในสมัยพระองค์ท่าน โลกยังไม่มีการสื่อสารทางวิทยุ  ดังนั้น  การเทียบเวลาของหอนาฬิกาภูวดลทัศนัยจึงต้องเทียบกับระบบทางดาราศาสตร์โดยตรง  ซึ่งปรากฎว่าพระองค์ท่านทรงสามารถรักษาเวลามาตรฐานของประเทศไทยก่อนที่ประเทศไทยจะมีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นมาตรฐานของประเทศไทยก่อนที่ประเทศไทยจะมีหน่วยงานนี้เกิดขึ้นในสมัยต่อมา

พระราชกรณียกิจนี้  นอกเหนือจะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของพระองค์ท่านแล้ว  พระองค์ท่านยังได้สถาปนาระบบเวลามาตรฐานซึ่งเป็นหน่วยหลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย  จึงถือได้ว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานแก่วิทยาศาสตร์ของประเทศ

และในการนี้มีข้อที่น่ายินดีอีกข้อหนึ่งคือ  การสถาปนาระบบเวลามาตรฐานของประเทศไทยนั้นมิได้กระทำภายหลังประทศมหาอำนาจของโลกในสมัยนั้น  กล่าวคือ  รัฐสภาพอังกฤษผ่านพระราชบัญญัติเวลามาตรฐานของอังกฤษ  ในปี  ค.ศ. 1880

และในปี  ค.ศ. 1884  ที่ประชุมนักดาราศาสตร์ในกรุงวอชิงตัน  ได้ตกลงให้เส้นเมอริเดียนที่ผ่านเมืองกรีนิช  ประเทศอังกฤษ  เป็นเมอริเดียนหลัก  เพื่อการเทียบเวลาของโลก

แต่พระองค์ท่านได้ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานของประเทศไทยก่อนหน้านี้  และได้ทรงใช้เวลามาตรฐานนี้เป็นหลักในการทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ  ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม  ค.ศ. 1868 (พ.ศ. 2411) ปรากฏว่าได้ผลถูกต้อง< ก่อนหน้า   ถัดไป >