Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4930750
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
คอนกรีต PDF พิมพ์ 
คอนกรีตเป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทราย และหิน คอนกรีตจะสามารถรับแรงอัดได้มากปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็น ปูนซีเมนต์ใหม่ ไม่เป็นเม็ดแข็ง ทรายต้องเป็นทรายหยาบ เม็ดแข็งมีเหลี่ยมคมขนาด 2 ถึง 3 มิลลิเมตรคละกัน และสะอาดไม่มีวัตถุอื่นเจือปน หินเป็นชนิดที่แข็งไม่ผุกร่อน มีเหลี่ยมคม ไม่มีวัตถุอื่นปะปน และน้ำต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากกรด เกลือ ด่าง น้ำมันและน้ำตาลซึ่งเป็นอันตราย ต่อคอนกรีต ควรเป็นน้ำที่ใช้ดื่มได้
การผสมคอนกรีต
การผสมคอนกรีตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่
1.  การผสมโดยน้ำหนัก คือ การชั่งน้ำหนัก โดยจะได้สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เหมาะกับงานก่อสร้างใหญ่ ๆ ที่ต้องการกำลังอัดของคอนกรีตสูง
2. การผสมโดยปริมาตรคือการตวงจะได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่อนอนและสม่ำเสมอพอสมควรเหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปที่ ไม่ต้องการ กำลังอัด ของคอนกรีต  สูงน้ำ การตวงส่วนผสมควรตวงด้วยถังมาตรฐาน ไม่ควรตวงด้วยปุ้งกี๋เพราะได้ส่วนผสมและกำลังอัด ของคอนกรีตไม่แน่นอน ถังมาตรฐานที่แนะนำให้ใช้นี้เป็นถังทำด้วยไม้หรือพลาสติก มีขนาดพอดีกับปูนซีเมนต์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม)
ส่วนผสมคอนกรีต 1:2:4 คือปูนซีเมนต์ 1 ถุง ทราย 2 ถัง และหิน 4 ถัง ในที่นี้ทรายและหินต้องแห้ง เพราะทรายที่เปียกจะพองตัวทำให้ขาดจำนวนไป อาจมากถึง 30% ซึ่งจะต้องเพิ่มทรายเข้าไปอีก และลดจำนวนน้ำลงตามส่วนส่วนหินจะเปลี่ยนแปลง จำนวนไปไม่มากนักเมื่อเปียกน้ำ การใช้น้ำผสมคอนกรีตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะกำลังของคอนกรีตนั้นขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ จึงจำเป็นจะต้องกำหนดน้ำที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตให้มีความข้นเหลวพอเหมาะกับงานนั้น ๆ คือน้ำ 30 ลิตรต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุงในส่วนผสม 1:2:31/2, 1:2:4 จะได้กำลังอัดของคอนกรีตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร
การบ่มคอนกรีต
หลังจากคอนกรีตถูกเทลงแบบแล้ว 24 ชั่วโมง ควรเริ่มต้นทำการบ่มคอนกรีตอย่างต่อเนื่องจนได้อายุตามตารางที่ 12.2
ตารางที่ 12.2 จำนวนวันในการบ่มคอนกรีต
 
. คอนกรีตที่ใช้
. ปูนซีเมนต์ตราเสือ ปูนซีเมนต์ตราช้าง ปูนซีเมนต์ตราเอราวัณ
งานธรรมดา เสา คาน และกำแพง 7 วัน 7 วัน 4 วัน
พื้นบ้าน พื้นถนนในบ้าน ฯลฯ 8 วัน 8 วัน 4 วัน
ถนนชั้นหนึ่งลานจอดหรือทางวิ่งของเครื่องบิน - 14 วัน 7 วัน
เข็มสำหรับจะนำไปตอกเป็นฐานราก 21 วัน 14 วัน 7 วัน
งานพิเศษ แผ่นพื้นบาง ๆ 14 วัน 14 วัน 7 วัน
รูปหล่อที่เล็กบาง ซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ผสมมาก - 21 วัน 7 วัน
การบ่มคอนกรีตควรเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น ๆ ซึ่งมีอยู่หลายวิธีได้แก่
  1.   ใช้น้ำฉีดหรือพรมน้ำ
  2.   ใช้กระสอบคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ
  3.   ใช้สารประกอบทางเคมีสำหรับพ่นเป็นเยื่อบาง ๆ คลุม
  4.   ใช้กระดาษกันซึมปิดคลุม
  5.   ใช้ดินเหนียวกั้นเป็นขอบขังน้ำไว้
  6.   ใช้แผ่นผ้าพลาสติกคลุมให้มิดชิด
  7.    ใช้ทราย ขี้เลื่อย หรือดินคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่ม

บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้าที่267
< ก่อนหน้า   ถัดไป >