Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4886075
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เชิงอุปมานและเชิงตัวเลข PDF พิมพ์ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติกับข้อมูลได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองรูปแบบนี้สัญญาณอาจเปลี่ยนแปลงอย่างราบเรียบ และต่อเนื่องเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความดันอากาศให้เป็นเสียงหรือสัญญาณที่อาจจะประกอบขึ้น ด้วยสัญลักษณ์จำนวนจำกัดเท่านั้นเหมือนกับตัวอักษรของข้อความอิเล็กทรอนิกส์เชิงอุปมานแปลปริมาณที่เปลี่ยนแปลง อย่างราบเรียบไปเป็นสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงอย่างราบเรียบในขณะที่ระบบเชิงตัวเลขจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ที่กำหนด 
     
        แน่นอนถึงแม้ว่าระบบเชิงตัวเลขจะอยู่ภายใต้หลักการเดียวกับอิเล็กทรอนิกส์เชิงอุปมารน แต่สัญญาณเข้าและสัญญาณออก จะสลับไปมาระหว่าง2ค่าเท่านั้นซึ่งเมื่อนำมาเรียงต่อกันสร้างเป็นรหัสและแสดงออกมาในรูปของตัวอักษรหรือตัวเลขแมั้จะ ยังไม่ชัดเจนนักว่าระบบเชิงตัวเลขจะปฏิบัติกับสัญญาณเชิงอุปมานได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงแล้ว ข้อมูลปริมาณมาก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างราบเรียบนั้นจะถูกลดทอนให้เป็นตัวเลขได้แล้วจึงปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อมูลเชิงตัวเลขนับว่าเป็น ประโยชน์มากที่สัญญาณเชิงตัวเลขได้รับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์อย่างสะดวก และแทบจะไม่มีการถูกรบกวนเลย

เลขฐาน 2 ทำงานอย่างไร ตัวอย่างจากภาพยนตร์
เสียงรบกวนบนแผ่นเสียง การแปลงปริมาณ
การแปลงสัญญาณ คุณภาพเสียงที่ดีกว่า

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 46
ถัดไป >