Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4876381
ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ข้อมูลป้อนกลับ PDF พิมพ์


เครื่องสูบน้ำพลังลมแบบอเมริกันเมื่อปี ค.ศ. 1888 อาศัยหลักการง่าย ๆ ในการควบคุม แผ่นหางเสือที่อยู่ด้านท้ายกังหันลมทำหน้าที่เป็นตัวบังคับให้กลไกทั้งหลายหันเข้าหาลมตลอดเวลา โดยใช้ระบบการป้อนกลับชนิดลบ(negative feedback system) อย่างง่าย เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนไป ก็จะทำให้ความดันลมที่แผ่นหางเสือทั้งสองด้านไม่สมดุลกันเกิดเป็นแรงผลักแผ่นหางเสือให้กลับมา ในทิศทางที่ถูกต้องได้นอกจากนี้ยังมีกลไกอีกอย่างหนึ่งที่คอยควบคุมอัตราเร็วของกังหันลมและป้องกัน มิให้โรงสีได้รับความเสียหายเมื่อมีลมพัดแรงจัดโดยขณะที่ลมพัดแรงขึ้นใบพัดที่ติดอยู่บนกงล้อจะเอียง ตัวจนกระทั่งแรงดันลมสมดุลกับแรงดันของตุ้มถ่วงน้ำหนักกลไกนี้ช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงาน ด้วยความเร็วสม่ำเสมอพอสมควร

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 9
< ก่อนหน้า   ถัดไป >