Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1629436
ขณะนี้มี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ทำไมวัตถุจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้ PDF พิมพ์

 

ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ (Einstein's Special Theory of Relativity) ช่วยในการ ตอบคำถามที่ว่า ทำไมคนเราไม่สามารถ เดินทาง ด้วย ความเร็วแสงได้
ในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มากขึ้น โดยเร่งความเร็ว จำเป็นต้องใช้ พลังงานในระดับหนึ่ง(ดังนั้นต้องใช้พลังงาน อย่างมากในการขับดัน ความเร่งให้มีความเร็ว เท่ากับแสง)สำหรับความเร็ว ที่ต่ำกว่าแสง จากทฤษฎีสัมพันธภาพเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว สูงมากๆเทียบเท่ากับ ความเร็วแสง การเพิ่มพลังงานให้กับวัตถุ เพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น จะมีผลน้อยมาก เมื่อเทียบกับ วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำหรือกล่าวอีก นัยหนึ่งคือในขณะที่ จรวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จะต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมากในการเพิ่มความเร็วให้กับจรวด ซึ่งจะเพิ่มความเร็วได้เพียง เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจรวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 95% ของความเร็วแสง จะต้องใช้พลังงานจำนวน มหาศาลในการเพิ่มความเร็ว ของจรวดให้เคลือนที่ได้ 96% ของความเร็วแสง ดังนั้น ความพยายามที่จะเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วเท่ากับแสง จะต้องใช้พลังงานจำนวน มากมายมหาศาล อย่างไม่จำกัด หรือพูด ง่ายๆ ก็คือ เราไม่สามารถ เดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงได้นั่นเอง
ในปัจจุบัน ยานอวกาศหรือ เครื่องบินเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วที่ช้ากว่าความเร็วของแสงมาก ดังนั้นคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเราจึงคิดว่า ทฤษฎี สัมพันธภาพนั้นถูกต้อง ทำไมเราต้องเชื่อทฤษฎีนี้ ทั้งที่ไม่มีหลักฐานมาประกอบ แม้ว่าเราจะไม่สามารถ สร้างวัตถุที่มีขนาดใหญ่ (อย่างยานอวกาศ)ให้เคลื่อนที่ที่ความเร็วแสงได้ แต่ในการทดลองทางฟิสิกส์สามารถทำให้ อิเล็กตรอน เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 99% ของความเร็วแสงได้ ในการเพิ่มความเร็วให้กับ อิเล็กตรอนโดยการเพิ่ม ความเร่งให้มากขึ้น ในขณะที่มีความเร็วอยู่ที่ 90% ของความเร็วแสงจำเป็นต้องใช้พลังงาน จำนวนมากในการเพิ่ม ความเร็วให้เทียบเท่า ความเร็วของแสง เมื่อเทียบกับการเพิ่มความเร็วในขณะที่ อิเล็กตรอนมีความเร็วเพียง 10% ของความเร็วแสง ความเร่งที่ทำให้เกิดความเร็ว เกือบเท่ากับแสงนี้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้อง ของทฤษฎี สัมพันธภาพ
ตอนนี้เราก็สามารถสรุปได้ว่า วัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วเท่ากับแสงได้เพราะแม้แต่อิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็ก ยังต้องใช้พลังงานเป็น จำนวนมากในการเคลื่อนที่ ด้วยความเร็วเทียบเท่าแสง แต่คนเราซึ่งมีมวลมากมาย กว่าอิเล็กตรอนมากนัก ก็ยิ่งต้องใช้พลังงาน มากขึ้นตามลำดับ


< ก่อนหน้า   ถัดไป >