Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1433653
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อนาคตของอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ 
ก่อนมีไฟฟ้าใช้โลกแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลง การพิมพ์ซึ่งปฏิวัติการสื่อสารในทศวรรษ 1450 ยังคงเดิมนานกว่า 500 ปี ทศวรรษ 1960 อิเล็กทรอนิกส์เริ่มเข้ามากเปลี่ยนแปลงการพิมพ์ และในปัจจุบันจากการคำนวณและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำงานตามคำสั่งทำให้การ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และถือเป็นเรื่องปกติสำหรับชีวิตยุคนี้ ผลิตภัณฑ์เมื่อปีที่ผ่านมากลายเป็นของเก่าไปแล้ว บริษัทแปรสภาพเป็นสากล ราคาที่ถูกลงของการสื่อสารทำให้การต่อสู้เข้มข้นขึ้น ขณะที่เครื่องคำนวณแบบตั้งโต๊ะช่วยเพิ่มความสามารถทางการคำนวณให้กับผู้จัดการทุกคน ตัวอิเล็กทรอนิกส์เองก็ไม่รอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันเร่งรีบ นับจากหลอดวิทยุ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทมากว่า 50 ปี มาจนถึงทรานซิสเตอร์ที่มีส่วนประกอบเดี่ยวแยกกันมานานถึง 25 ปี จึงได้เปิดทางให้แก่วงจรเบ็ดเสร็จ ปัจจุบันอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีชนิดใหม่มาเสนอนั่นคือ "โฟโตนิกส์ (photonics)" ด้วยเทคโนโลยีของวิทยาการการด้านเส้นใยนำแสงโฟโตนิกส์จึงเป็นความหวังในการใช้ แสงเพื่อควบคุมแสง ทำให้มีความเป็นไปได้ในการนำคอมพิวเตอร์เชิงแสงทั้งหมดมาใช้งานซึ่งก็ทำงานได้เร็วกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมหลายเท่า

การพิมพ์แบบกดตัวอักษร    เครื่องพิมพ์เลเซอร์
   เคเบิลใยแก้วนำแสง    เทคโนโลยีล้าสมัยเร็ว
เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การสำรวจโลก
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ การติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 62
< ก่อนหน้า   ถัดไป >