Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4953634
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การผลิตไมโครชิป PDF พิมพ์ 
ไมโครชิปจัดอยู่ในพวกสิ่งประดิษฐ์ที่มีความละเอียดประณีตมากที่สุดเท่าที่เคยทำกันมาถึงแม้วงจรเบ็ดเสร็จความจุมากที่สุด จะเท่ากับขนาดของเล็บหัวแม่มือเท่านั้นก็ตาม แต่ภาพลายเส้นแสดงทุกส่วนของมันดูเหมือนจะโตกว่าแผนที่รายละเอียดของเมือง ใหญ่ๆเสียอีกวงจรเบ็ดเสร็จซึ่งทำงานที่มีความซับซ้อนระดับนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องใช้อุปกรณ์เต็มห้องการออกแบบและการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนับว่าเป็นงานที่ท้าทายเป็นการง่ายที่จะฝันถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ใช้ชิปแต่ในความเป็นจริงแล้วจะต้องใช้ความ รายละเอียดทั้งหมดของการออกแบบ ด้านกระบวนการผลิตยังต้องอาศัยความชำนาญด้วยเช่นกันการทำงานกับสิ่งประดิษฐ์ที่เล็ก ขนาดนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง

การตรวจแบบ    แบบวงซ้อนทับกัน
   หน้ากากบังแสง    การแพร่สารที่เติม
การตรวจสอบโดยใช้ลวด การเชื่อมต่อด้วยเส้นลวด
  การบรรจุชิป ส่วนหนึ่งของระบบ

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 54
< ก่อนหน้า   ถัดไป >