Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5024411
ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อิเล็กตรอนไม่หยุดนิ่ง PDF พิมพ์

 
ทุก ๆ สิ่งรอบตัวเราล้วนประกอบขึ้นด้วยอะตอม ตัวอะตอมเองยังประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กกว่า ได้แก่ โปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในกลุ่มนี้ อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะมีปริมาณประจุที่น้อยที่สุด และแม้แต่สสารชิ้นเล็ก ๆก็ยังบรรจุอิเล็กตรอนไว้นับพัน ล้านตัว วัสดุส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉนวนที่ดี เช่น แก้วหรือพลาสติกอิเล็กตรอนถูกยึดไว้แน่นอยู่กับที่ด้วยโปรตอนซึ่งหนักกว่าและมี ประจุบวก ส่วนใหญ่วัสดุที่เป็นโลหะจะประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานมากพอที่จะหลุดออกไป นั่นคืออิเล็กตรอนสามารถนำพาไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีก ที่หนึ่งได้ แสดงว่าโลหะเป็นตัวนำไปใช้ในระบบไฟฟ้าทุกระบบ เมื่อโลหะได้รับความร้อน อิเล็กตรอนจะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นและบางครั้งมากพอที่จะ แตกตัวออกมาเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์แบบ คล้ายกับจรวดที่หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลก
 
โครงสร้างอิเล็กตรอนของโลหะ วิถีทางเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
  แสงออโรราเหนือ โทรทัศน์สมัยเริ่มแรก
การสร้างภาพ

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 26
< ก่อนหน้า   ถัดไป >