Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1604977
ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โทรศัพท์ทำงานได้อย่างไร PDF พิมพ์ โทรศัพท์เปลี่ยนเสียงพูดให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งตามสายเข้าไปยังชุมสายโทรศัพท์ซึ่งจะทำหน้าที่สับสวิตช์ส่งสัญญาณ ไปยังหมายเลขผู้รับสัญญาณไฟฟ้าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงพูดพูดจาโต้ตอบกันเหมือน พูดคุย กันต่อหน้าโดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร
< ก่อนหน้า   ถัดไป >