Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4361329
ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไมโครโปรเซสเซอร์ PDF พิมพ์


  อดีต ปัจจุบัน และ อนาคตของไมโครโปรเซสเซอร์   ก่อนยุคกำเนิดไมโครโปรเซสเซอร์
  ยุคเริ่มต้นไมโครโปรเซสเซอร์  (ปี ค.ศ. 1971 - 1973)     ยุคต้นของไมโครโปรเซสเซอร์ (ปี ค.ศ. 1974 - 1979)
ยุคแห่งความมั่นคง (ค.ศ. 1986 - 1991)   ก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน (ค.ศ. 1992 - 1996)
สถานการณ์ไมโครโปรเซสเซอร์ปัจจุบัน   ชิพในปัจจุบัน เพนเทียมยึดตลาดไปมาก
  อนาคตของไมโครโปรเซสเซอร์   ต้องการข้อมูลไมโครโปรเซสเซอร์เรียกดูได้ที่นี่


ผู้เขียน : ยืน ภู่วรวรรณ
เรียบเรียงจาก : หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 146 หน้าที่ 120
< ก่อนหน้า   ถัดไป >