Home arrow B arrow back electromotive force
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1819852
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
back electromotive force PDF พิมพ์
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับ 
    
เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นมีทิศตรงกันข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดิมของขดลวด เนื่องจากการหมุนของขดลวดมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดขณะหมุนมีค่าน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าในขณะที่ขดลวดเริ่มหมุน
< ก่อนหน้า   ถัดไป >