Home arrow X arrow X – rays
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4303457
ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
X – rays PDF พิมพ์
รังสีเอกซ์ 
    
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสง มีความถี่ในช่วง 1019 1022 เฮิร์ตซ์ เกิดขึ้นเมื่อกระแสอิเล็กตรอนกระสบสารบางชนิด เช่นทองแดง

 

   รังสีเอกซ์ ส่งผลต่อแผ่นบันทึกภาพและฟิล์มเช่นเดียวกับแสง การดูดกลืนของสารต่อรังสีเอกซ์ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นและน้ำหนักอะตอมของสารนั้น


< ก่อนหน้า   ถัดไป >