Home arrow P arrow projectile motion
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4930680
ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
projectile motion PDF พิมพ์

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

     การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มีการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งพาราโบลา ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับพร้อม ๆ กัน โดยวัตถุเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยความเร่งคงตัวเท่ากับค่า g (ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก) และการเคลื่อนที่ในแนวระดับความเร็วคงตัว ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์จะแยกพิจารณากการเคลื่อนที่แนแนวดิ่งและแนวราบออกจากกันเพื่อศึกษาความสัมถันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


< ก่อนหน้า   ถัดไป >