Home arrow U arrow ultraviolet rays
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1628037
ขณะนี้มี 52 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ultraviolet rays PDF พิมพ์
รังสีอัลตราไวโอเลต 
     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าแสง มีความถี่ในช่วง 1015 1018 เฮิร์ตซ์ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า รังสีเหนือม่วง ส่วนใหญ่ได้มาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ส่วนในห้องปฏิบัติการสามารถทำได้โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าไปในหลอดที่บรรจุไอปรอทไว้ ไอปรอทจะรับพลังงานจากอิเล็กตรอนของกระแสไฟฟ้าแล้วปลอ่ยรังสีอัลตราไวโอเลตออกมา

   สมบัติของรังสีอัลตราไวโอเลตมีดังนี้

1.       เป็นตัวการที่ทำให้เกิดประจุอิสระและไอออนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์

2.       ไม่สามารถเคลื่อนที่ทะลุผ่านสิ่งกีดขวางหนา ๆ ได้

3.       ทะลุผ่านแก้วได้บ้างเล็กน้อย

4.       ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เช่น รักษาโรคผิวหนัง


< ก่อนหน้า   ถัดไป >