Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4930745
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค่าคงตัวของไดอิเล็กทริก (Dielectric constant) PDF พิมพ์

 เป็นสัดส่วนระหว่างความจุของตัวเก็บประจุ  เมื่อใช้ไดอิเล็กทริก ที่กำหนดให้กับความจุเมื่อเป็นสุญญากาศ   ค่าที่ได้เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเมื่อใช้ตัวเก็บประจุที่มีไดอิเล็กทริกที่กำหนดให้  จะเพิ่มความจุจากกรณีที่เป็นสุญญากาศ  (มีผลใกล้เคียงกับอากาศ)

ตัวอย่างตัวเก็บประจุของไดอิเล็กทริก

< ก่อนหน้า   ถัดไป >