Home arrow S arrow simple harmonic motion
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4442533
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
simple harmonic motion PDF พิมพ์

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก

     เป็นการเคลื่อนที่แบบสั่น โดยวัตถุจะเคลื่อนที่กลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล ด้วยขนาดของการกระจัดสูงสุดมีค่าคงตัว

    

วัตถุจะเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกได้ก็ต่อเมื่อ

1.       แรงลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับวัตถุจะต้องมีทิศเข้าสู่แนวสมดุล

2.       ขนาดของแรงลัพธ์แปรตามการกระจัด

โดยทั่วไปการสั่นของวัตถุในช่วยแอมพลิจูดแคบ ๆ จึงจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก


< ก่อนหน้า   ถัดไป >