Home arrow P arrow photon
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1644112
ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
photon PDF พิมพ์
โฟตอน 
    
ชื่อเรียกเพื่อแสดงลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (โดยเฉพาะแสง) มีมวลหยุดนิ่ง (rest mass) เป็นศูนย์

พลังงานของ 1 โฟตอน หาค่าได้จาก

                                                E = hf

    เมื่อ E เป็นค่าพลังงานของโฟตอน มีหน่วย จูล

       h เป็นค่าคงตัวพลังค์ = 6.63´10-34 จูล-วินาที

       f เป็นค่าความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีหน่วยเฮิร์ตซ์

 

   โฟตอนเกิดจากการที่อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่โดยมีความเร่ง การชนระหว่างนิวเคลียสหรืออิเล็กตรอน การสลายของนิวเคลียสหรืออนุภาคของธาตุกัมมันตรังสี หรือการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอมหรือนิวเคลียส


< ก่อนหน้า   ถัดไป >