Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5038046
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
อังเดร มารี แอมแปร์ (Andre Marie Ampere 1775 - 1836) PDF พิมพ์

อังเดร มารี แอมแปร์ (Andre Marie Ampere 1775 - 1836)

แอมแปร์เกิดในปี ค.ศ. 1775 ที่เมืองโพลีมีเยอร์ (Polemieux) ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่เขา ได้รับการศึกษาในชั้นต้นแล้ว เขาก็เริ่มศึกษาค้นคว้าหาความรู้ แขนงต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ และสาขาเคมีเป็นพิเศษ จนกระทั่งเขาได้รับการยกย่องว่ามีความ รู้ทางวิชากลศาสตร์ยอดเยี่ยม จึงได้รับเชิญให้ไปเป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และกลศาสตร์ ที่โรงเรียนโป ลีเทคนิคของฝรั่งเศส ต่อมาเขาจึงเริ่มต้นค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับ แม่เหล็ก และไฟฟ้า

ในปีค.ศ. 1809 เขาได้ตีพิมพ์ผลงานออกมาหลายเรื่อง เช่น วิชาแคลคูลัส วิชาแสง วิชาเคมี และ วิชาชีววิทยา จากความสนใจของแอมแปร์ ที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของแม่เหล็ก และไฟฟ้า เขา จึงได้ทำการทดลองค้นคว้าจนพบว่า ลวด 2 เส้นที่วางขนานกันจะผลักกันถ้า ผ่านกระแสไฟฟ้าให้ลวดทั้ง 2 เส้นนั้น ในทิศทางเดียวกัน และลวดทั้ง 2 เส้นนั้นจะดูดกันถ้าผ่าน กระแสไฟฟ้าในทิศทางตรงข้ามกัน ดังนั้นเขาจึงให้คำอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีของ การเกิดแม่ เหล็กในของแข็งได้ และตั้งขึ้นเป็นกฎที่เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกว่า กฎของแอมแปร์

เขาเป็นคนแรกที่ค้นพบเทคนิคในการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า และเขาได้สร้างเครื่องมือที่ ใช้สำหรับวัดปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า กัลวานอ มิเตอร์ (Galvanometer) หลังจากนั้นเขาเริ่มทำการค้นคว้าทดลองเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแมเหล็กโลก โดยผ่าน กระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดขนาดใหญ่ ผลคือ ขดลวดนี้ก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กด้วย ผลงาน ชิ้นนี้เอง จึงเป็นการบุกเบิกการประดิษฐ์ มอเตอร์ในเวลาต่อมา

เพื่อเป็นเกียรติแก่แอมแปร์ นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายจึงลงมติให้ เรียกหน่วยของปริมาณกระแสไฟฟ้าว่า แอมแปร์

เขาเสียชีวิต เมื่อปี ค.ศ. 1836 ที่เมืองมาร์แชลส์ ประเทศฝรั่งเศส


ที่มา : http://chaos.suwon.ac.kr/~kdh/sct/ampere.htm
< ก่อนหน้า   ถัดไป >