Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1604962
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle 1627 - 1691) PDF พิมพ์


 


โรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle 1627 - 1691)

เขาเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1627 ที่เมือง Munster ประเทศไอร์แลนด์ ในตระกูลขุนนาง ชั้นสูง ในวัยเด็กได้รับการศึกษาจากหลายประเทศ ในปี ค.ศ. 1641 เขาเดินทางไปเรียนภาษาที่ประเทศอิตาลี่ และได้อ่านตำราของกาลิเลโอ ทำให้เขาสนใจที่จะเป็นนักวิทยา ศาสตร์ จึงหันมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University) จนสำเร็จการศึกษา
ในปี ค.ศ. 1654 เขาได้ร่วมมือกับ โรเบิร์ต ฮุค สร้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ทด ลองทางฟิสิกส์ และทำการทดลองเรื่องความกดดันของอากาศ และ ก๊าซ รวมถึงปริมาตรของก๊าซด้วย ทำให้เกิด กฎของบอยล์ ขึ้น กล่าวว่า เมื่อ อุณหภูมิคงที่ปริมาตรของก๊าซจะแปรผกผันกับความกดดันเสมอ และ เขายังได้ค้นคว้าเกี่ยวกับความเร็วของเสียง เรื่องของสี เรื่องไฟฟ้า สถิต และ เรื่องของผลึกต่าง ๆ และเขาให้คำจำกัดความของคำว่า ธาตุ คือ สสารที่ไม่สามารถแยก หรือ ทำลายให้เปลี่ยนแปลงได้อีก
เขาเป็นคนแรกที่กล่าวว่า ความร้อนเกิดจากการเคลื่อนที่ของ โมเลกุล และได้พัฒนาเครื่องสูบอากาศที่มีอยู่ ให้ดีขึ้น เขาได้แสดงให้เห็นว่า ไฟฟ้ามีประจุอยู่ 2 ชนิด โดยทดลองจากแท่ง อำพัน และแท่งแก้วที่นำ มาถูกับผ้าขนสัตว์ ได้ผลว่า แท่งอำพัน และ แท่งแก้ว จะดูดกัน แต่ถ้าเป็นแท่งอำพันทั้ง 2 แท่ง หรือแท่งแก้วทั้ง 2 แท่ง มันจะผลักกัน เขาจึงสรุปได้ว่ามีอำนาจไฟฟ้าเกิดขึ้น 2 ชนิด และอำนาจไฟฟ้าทั้ง 2 จะตรงข้ามกัน นักวิทยาศาสตร์ในรุ่นต่อมา จึงเรียกอำนาจไฟฟ้าทั้ง 2 ชนิดนี้ว่า ประจุลบ และประจุบวก ถ้าประจุเหมือนกันจะผลักกัน ถ้าประจุต่างกันจะดูดกัน
เขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิทยาการแขนงต่าง ๆ ไว้มากมาย เช่น หนังสือที่ อธิบายว่าธาตุ จะต้องมีเนื้อเดียว หรือเรียกว่าสารเชิงเดียว และจะ ไม่มีสารอื่น ๆ เจือปน อีกเล่มที่น่าสนใจคือ เขาจะกล่าวว่าการจะเชื่อถือสิ่งใด ๆ นั้น จะต้องได้ทดลองค้นคว้าเสียก่อนไม่ใช่หลงเชื่ออย่างงมงาย
เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1691 ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ที่มา : http ://www.woodrow.org/teachers/ci/1992/Boyle.html
< ก่อนหน้า   ถัดไป >