Home arrow P arrow pie chart, bar chart
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1628496
ขณะนี้มี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
pie chart, bar chart PDF พิมพ์
แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิแท่ง 
    
เป็นแผนภูมิทางสถิติที่นิยมใช้ในการนำเสนอข้อมูลซึ่งได้จากการสังเกตหรือการวัดหลาย ๆ ครั้ง ช่วยให้ผู้อ่านรายงานได้มองเห็นลักษณะข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

< ก่อนหน้า   ถัดไป >