Home arrow P arrow phenomena
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5019515
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
phenomena PDF พิมพ์
ปรากฏการณ์
    
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ ในสมัยโบราณเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับโชคลางซึ่งถูกบันดาลให้เป็นไปโดยสิ่งลี้ลับหรือโดยเทพยดา
    
ในการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การทดสอบ และการรวบรวมข้อมูล

< ก่อนหน้า   ถัดไป >