Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 5024431
ขณะนี้มี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บัพ (node) PDF พิมพ์

     บนพื้นผิวหรือเส้นที่เกิดคลื่นนิ่งนั้นจะมีบางจุดหรือบางบริเวณที่ไม่มีการสั่น จุดนั้นเรียกว่า บัพ ในการหาค่าฟังก์ชันไอเกนของกลศาสตร์คลื่นของชเรอดิงเงอร์นั้น พบว่าฟังก์ชันคลื่นของอนุภาคที่ถูกกักอยู่ในบริเวณแคบ ๆ นั้นมักจะเป็นฟังก์ของคลื่นนิ่ง เราจะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าทำไมถึงเป็นคลื่นนิ่งโดยพิจารณาว่าคลื่นมีการเคลื่อนที่กลับไป-มา ในบริเวณแคบ ๆ และเกิดการซ้อนทับหรือการแทรกสอดของคลื่นเกิดเป็นคลื่นนิ่งซึ่งมีจุดบัพแสดงจุดที่คลื่นมีการซ้อนทับกันของคลื่นแบบหักล้างกัน และจุดที่เป็นปฏิบัพ (Anti-node) ซึ่งเป็นจุดที่มีการซ้อนทับกันของคลื่นแบบเสริมกัน

        นอกจากนี้ยังพบอีกว่าจำนวนจุดบัพของฟังก์ชันคลื่นจะมีค่าเท่ากับเลขควอนตัมของสถานะที่บรรยายด้วยฟังก์ชันคลื่นนั้นนั่นเอง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >