Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1604892
ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ทอร์ก (Torque) PDF พิมพ์

         โดยปกติแล้วการเคลื่อนในแนวเส้นตรงจะมีความเร็วคงที่ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ปริมาณที่เป็นผลคูณของความเร็วและมวลเรียกว่าโมเมนตัม (หรือโมเมนตัมเชิงเส้น) ของวัตถุ เมื่อความเร็วคงที่โมเมตัมก็จะคงที่ด้วย เมื่อมีแรงมากกระทำต่อวัตถุจะทำให้เกิดความเร่ง ซึ่งหมายความว่าวัตถุจะมีความเร็วเปลี่ยนไปหรือมีโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นได้ว่าแรงทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไป

           ในทำนองเดียวกันถ้าพิจารณาการหมุนจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีปริมาณคงที่ที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุม โมเมนตัมเชิงมุนนี้ที่จริงก็คือโมเมนต์ของโมเมนตัมเชิงเส้นซึ่งเป็นผลคูณของโมเมนตัมเชิงเส้นกับระยะทางตั้งฉากจากแนวโมเมนตัมเชิงเส้นถึงจุดหมุน

             ดังนั้นปริมาณที่ทำให้โมเมนตัมเชิงเส้นเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจทำให้โมเมนตัมเชิงมุมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ปริมาณที่ทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็คือ  ทอร์ก   ซึ่งเป็นโมเมนต์ของแรงรอบจุดหมุนเดียวกันนั่นเอง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >