Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1604680
ขณะนี้มี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ทฤษฎีการแบ่งกั้นเท่าพลังงาน (Theorem of Equipartition of energy) PDF พิมพ์

                เป็นผลของการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของพลังงานในแต่จะรูปแบบการจัดเก็บพลังงานซึ่งเมื่อใช้กลศาสตร์สถิติเข้ามาคำนวณหาค่าเฉลี่ยดังกล่าวแล้วจะพบว่าในแต่ละรูปแบบของการจัดเก็บพลังงานจะมีพลังงานเท่ากัน หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือมีการแบ่งปันพลังงานให้แต่ละรูปแบบของการจัดเก็บพลังงานในสัดส่วนเท่า ๆ กันนั่นเอง

                ตัวอย่างเช่น ระบบที่ประกอบไปด้วยแก๊สที่มีวิธีเก็บพลังงานในรูปของพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x หรือ y หรือ สามรูปแบบ จะมีพลังงานในแต่ละรูปพลังงานเท่ากัน  กล่าวคือพลังงานจลน์ที่คิดเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวแกน x จะเท่ากับพลังงานจลน์ ที่ที่คิดเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนว y และจะเท่ากับพลังงานจลน์ที่คิดเฉพาะการเคลื่อนที่ในแนวแกน  z

                แต่ละรูปแบบการจัดเก็บพลังงานที่แตกต่างกันนี้จะแสดงมิติของระบบ เช่น แก๊สที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีมิติของการเคลื่อนที่ 3 มิติ คือมิติของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x,y,z ตามลำดับ จำนวนมิติจะเรียกว่า ระดับชั้นความเสรี (Degree of  Fredom)  เช่น  ระบบข้างต้นนี้จะมีระดับชั้นความเสรีเท่ากับ 3

< ก่อนหน้า   ถัดไป >