Home
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1643665
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แรงคืออะไร PDF พิมพ์
พวกเรารู้จักแรงกันดีอยู่แล้ว เพราะเราเคยออกแรงทำงานทำงานกันอยู่ทุกวัน แรงคือความสามารถในการทำงานของเรานั้นเอง ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นแรงม้า หนึ่งแรงม้าเป็นจำนวนของมัหรือวัสดุสิ่งของใดๆ ก็ตามที่สามารถยกสิ่งของที่หนัก 550 ปอนดืให้สูงจากพื้น 1 ฟุต ภายในเวลา 1 วินาที ปัจจุบันเรามีหน่วยวัดแรงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวัตต์ ในทางด้านไฟฟ้า วัตต์เป็นพลังงานที่ใช้กระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ ซึ่งวิ่งผ่านตัวนำไฟฟ้าที่มีความแตกต่างทางศักยะ 1 โวลล์ โดยปกติแล้วเขานิยมใช้คำว่ากิโลวัตต์มากกว่าวัตต์ 1 กิโลวัตต์มีค่าเท่ากับ 1000 วัตต์

แรงเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์ แรงทำให้เกิดพลังงาน แรงก็คืออะไรก็ตามที่มีผลกระทำต่อวัตถุ ถ้าคุณคือลูกบอลอยู่ตรงนั้นแหละ แล้วมีคนมาเตะคุณ คุณก็จะกระเด็นออกไปเพราะมีแรงมากระทำต่อคุณ จำเรื่องของเวกเตอร์ได้ไหม แรงทุก ๆ แรงสามารถถูกทำให้เห็นโดยการเขียนเวกเตอร์แทนได้

คราวนี้เรามาดูสมการกัน "F = m * a" สมการนี้สำคัญมา "F" คือปริมาณของ แรง "m" คือมวล และ "a" ตือความเร่งที่เกิดขึ้น จะได้เป็นประโยคว่า "แรงที่กระทำ เท่ากับ มวล คูณด้วย ค่าของความเร่ง"

แล้วก็เหมือน ๆ กับเวกเตอร์ ถ้ามีแรงหลาย ๆ แรงก็บวกด้วยวิธีการเดียวกับการบวกเวกเตอร์ และค่าที่ใช้ก็คือ "Newton" เป็นปริมาณของแรง

ที่มา
1. ข้อมูลจากหนังสือปัญญหา 108 วิทยาศาสตร์ โดยคุณทรงวุฒิ สุธาอรรถ
2. ข้อมูลจาก www.montfort.ac.th/mcs/dept/science
/ science_contents/physics/motion/force.html
< ก่อนหน้า   ถัดไป >