Home arrow P arrow physical metallurgy โลหะวิทยากายภาพ
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 1628609
ขณะนี้มี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
physical metallurgy โลหะวิทยากายภาพ PDF พิมพ์
ศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของโลหะและโลหะผสมในระดับโครงสร้างผลึกและโครงสร้างจุลภาค รวมทั้งผลของการเปลี่ยนเฟส องค์ประกอบทางเคมี ความร้อน สิ่งแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและสมบัติของโลหะ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >