Home arrow Z arrow zeolite ซีโอไลต์
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4887098
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
zeolite ซีโอไลต์ PDF พิมพ์
กลุ่มของสารอะลูมิโนซิลิเกตซึ่งมีไออนของธาตุหมู่แอลคาไลและแอลคาไลน์เอิร์ท (เช่น โซเดียม โพแทนเซียม แคลเซียม แบเรียม เป็นต้น) เป็นองค์ประกอบ อาจพบในธรรมชาติและเกิดจากการสังเคราะห์ มีน้ำในโครงสร้างซึ่งสามารถหลุดออกไปด้วยความร้อนและทำให้กลับคืนมาโดยผ่านสรในบรรยากาศที่มีน้ำอยู่มาก ช่องว่างที่โมเลกุลน้ำหลุดออกไปสามารถให้โมเลกุลของสารชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันเข้ามาอยู่แทนที่ได้ ซีโอไลต์สามารถใช้เป็นตัวแลกเปลี่ยนไอออนและตัวดูดซับสำหรับซีโอไลต์ที่แพลทินัมและแพลเลเดียมอยู่ในปริมาณเล็กน้อยจะใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการแยกสารพวกไฮโดรคาร์บอน
< ก่อนหน้า