Home arrow S arrow slope
ค้นหาศัพท์
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!

สถิติ

ผู้เยี่ยมชม: 4307376
ขณะนี้มี 31 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
slope PDF พิมพ์

ความชัน

     เป็นค่าคงตัวที่ถูกกำหนดโดยมุม q ระหว่างเส้นกราฟกับแกนนอน โดยที่ค่าความชันมีค่าเท่ากับ tanq

Image

เมื่อวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับสมการของเส้นตรงในวิชาคณิตศาสตร์

            y= mx + c

                     ค่า m นี้ เรียกว่าค่า ความชัน


< ก่อนหน้า   ถัดไป >